نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ارز مشخص شد

بازدید: 63

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ارز مشخص شد

سرپرست سازمان مالیاتی گفت:سازمان مابه‌التفاوت قیمت ارزی که افراد ازبانک مرکزی دریافت و در بازار آزاد فروخته‌اند رابا میانگین نرخ۳ماهه پس از دریافت آن به عنوان نرخ ارز تلقی کرده و از آن مالیات می‌گیرد.