کاهش ۸۰ درصدی واردات کاغذ روزنامه

بازدید: 39

کاهش ۸۰ درصدی واردات کاغذ روزنامه

در فروردین‌ماه سال جاری حجم واردات کاغذ روزنامه تا ۸۰ درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته کاهش داشته است./ ایسنا