تغییرات تجارت خارجی ایران/صادرات صنعتی در پاییز ۶.۳درصد افت کرد

ارزش دلاری صادرات محصولات صنعتی در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از رشد ۱۳.۶۶ درصدی برخوردار شده؛ اما درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته ۶.۳۳ درصد، منفی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزش دﻻری ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ(ﮐﺎﻻﯾﯽ) ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی( کشاورزی، ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاری، ﺷﯿﻼت، استخراج، ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﻌﺖ) به ﺟﺰ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز( ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) و ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪانی در پاییز ۱۳۹۵ منتشر شد.

در این گزارش آمده است: ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرجی در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﺎدرات و واردات کالا و خدمات است. در خصوص تجارت ﮐﺎﻻﯾﯽ بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک ایران منتشر می شود. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا مربوط به تجارت نفت و خام و فرآورده های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، از سوی سازمان های متبوع همچون شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی تهیه می شود.

این گزارش بر اســـاس آمار تجارت کالایی منتشـــر شـــده از سوی گمرک جهموری اســـلامی ایران (بجز میعانات گازی”کد۲۷۰۹“) و در قالب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادیISIC.Rev۳ و طبقه‌بندی محوری محصولات CPC۱,۱ تهیه شده‌ است. البته طبقه‌بندی انجام شده در خصوص رشته فعالیت‌های اقتصادی در این گزارش، منعکس‌ کننده رشته فعالیت صادرکننده یا واردکننده نیست، بلکه در خصوص واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده داخلی باشد.

بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۲.۲۱ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت۴۲.۵۷ است. در عین حال، ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد ۱۱.۶۱ درصـدی برخوردار اسـت. همچنین درصـد تغییرات آن نسـبت به فصـل گذشـته (فصـل تابسـتان۱۳۹۵)، مثبت است.

بخش شیلات

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از افزایش رشد ۸۸.۴۸ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت ۹۳.۶ است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد ۸۵.۴۴ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت۵۲.۵۴ است.

 بخش استخراج معدن

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۲۳.۲۴ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت ۱۰.۷۴ است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۱۷.۳۴ درصدی برخوردار است؛ به نحوی که درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت ۷۷.۳۶ است.

بخش صنعت

 ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۱۳.۶۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، منفی ۶.۳۳ است.

 ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۱۸.۷۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت ۴۶.۸۹ است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا