رييس‌ كل بانك مركزی: دست‌هايی مي‌خواهند در بازار ارز، التهاب تصنعی ايجاد كنند

رييس‌كل بانك مركزی با توجه به تجربه سال‌های گذشته، نوسان نرخ ارز در آخرين هفته های پاييز و همزمان با بهپايان رسيدن سال ميلادی را طبیعی دانست و پيش بينی كرد با توجه به رفعدلايلی كه اين نوسان را به همراه آورده است، نرخ ارز دوباره كاهش یابد و بهثبات برسد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الهسيف شب گذشته در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر سيما با اشاره به دستاوردهایاقتصادی دولت يازدهم از جمله كاهش نرخ تورم و ايجاد انضباط پولی تاكيدكرد: يكي ديگر از مهمترين دستاوردها قطعاً ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارزبوده است، به عبارت ديگر از همان ابتدا نوسان ها در اين بازار به خوبيكنترل و مديريت شد. اين در حالي بود كه در همين مدت اتفاقاتي رخ داد كه ميتوانست اين آرامش را به سادگي برهم بزند، از جمله اين اتفاقات اثرگذار هممي توان به افت قابل ملاحظه قيمت جهاني نفت اشاره كرد.

وی افزود: در پي افت قيمت جهاني نفت از 100 دلار در هر بشكه به حدود 20 دلار، شرايط بسيار نامساعدی در كشورهايتوليدكننده اين محصول رخ داد، به عنوان مثال در كشور روسيه  تنها در هفتهاول بحران دولت ناچار به تزريق 85 ميليارد دلار به بازار شد با اين وجودنتوانست تعادل را بازگرداند و در نتيجه ارزش روبل در نهايت نصف شد. در كشورونزوئلا هم تورم سه رقمي شکل گرفت و پول ملي اين كشور ارزش خود را از دستداد، با اين وجود در ايران عليرغم اعمال تحريم ها شوك محسوسي در بازار ارزاحساس نشد چون دولت با رعايت اصول اقتصاد مقاومتي و هماهنگي تيم اقتصادي،توانست شرايط را تحت كنترل خود درآورد  به اين ترتيب آثار منفي كه ميتوانست اقتصاد كشور را متضرر كند مهار شد و حتي روند نزولي نرخ تورم تداوميافت.
سيف با اشاره به شرايط پس از برجام گفت: بعد از اين دورانی که اشاره شد،تفاهم برجام شکل گرفت و در نتيجه گشايش هايي در كل اقتصاد و از جمله نظامبانكي به دست آمد، هرچند كه روند اجراي مفاد برجام در حوزه بانكي با كميكندي همراه بود، لیکن شرايط در مقايسه با زمان اعمال تحريم ها بهبود قابلملاحظه اي يافت. در اين مدت بانك هاي كشور ارتباط وسيعي در حوزه كارگزاريبا بانك هاي اروپايي و آسيايي ايجاد كردند و حجم عمده اي از ارتباطات بانکیشكل مناسبي به خود گرفت . امروز بانك هاي كشور قادر هستند با استانداردهايروز و از طريق سوئيفت پيام مخابره كنند و ارتباط، هر روز گسترش بيشتري مييابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سير حركت قيمت ها در بازار ارز از سال 1392تا به امروز خاطرنشان كرد: شرايط حاكم بر بازار ارز در سال 1392 كاملاًمتفاوت بود، در آن سال به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري ،جامعه نگاهمثبتي به آينده پيدا كرده بود. در اين سال قيمت دلار در اوج و در شش‌ماههنخست به 3650 تومان رسيد. سال بعد دلار حركت خود را با قيمت 3050 تومانآغاز كرد و با 3392 تومان به پایان رساند. ارزش دلار در پايان سال گذشته هم 3472 تومان بود. امسال هم روند حركت قيمت ها با ثبات همراه بود يعني با 3455 تومان آغاز شد  اما در دومين ماه پاييز ناگهان اوج گرفت و در بالاترينرقم تا 4145 تومان افزايش يافت، البته در چند روز اخير اين رقم كاهش يافتهو ارزش دلار به كمتر از 4 هزار تومان رسيده است.

نوسان ارز در اواخر سال نو ميلادی طبيعی است
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: روند حركتي قيمت ارز در سال هاي 93 تا 95نشان مي دهد كه نرخ ها در آخرين هفته هاي پاييز و همزمان با آخرين روزهايسال ميلادي به دليل بروز برخي اتفاقات خاص اوج مي گيرد. در فصل سوم سال بهطور معمول به دليل تسويه حساب هاي آخر سال ميلادي تقاضا براي خريد در بازارارز افزايش مي يابد. بخشي از اين افزايش تقاضا هم ناشي از افزايش مسافرتها و از جمله سفرهاي زيارتي به خصوص در ايام اربعين است، اما بعد از ايندوره شرايط متفاوت ديگري حاكم مي شود، يعني حجم عرضه ارز حاصل از صادراتغيرنفتي افزايش مي يابد. بر اساس ضوابط موجود، مجمع بسياري از شركت هايسهامي حاضر در بورس حداكثر تا آخر تيرماه برگزار مي شود و آن ها حداکثر هشتماه فرصت دارند  سود سهامداران‌شان را توزيع كنند. بنابراين در سه ماهپاياني سال، اين شركت ها و از جمله پتروشيمي ها براي تامين نقدينگي لازم،ارز قابل توجهي را براي فروش به بازار عرضه مي كنند  كه در ادامه به كاهشقيمت ها در بازار منجر مي شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته هم در اواخر پاييز قيمت دلار تا 3736 تومانافزايش يافت اما قيمت ها در پايان سال به 3400 تومان رسيد، گفت: اين اتفاقيبود كه در سال 1393 هم رخ داد. البته امسال به دلايلي اين رشد قيمت با شدتبيشتري رخ داد يعني با وجود اين كه روند حركت قيمت ارز در هشت ماه ابتدايسال در مدار ثبات حركت مي كرد و باثبات ترين قيمت هاي هشت ماهه در سال جاریرقم خورده بود، اما در نيمه فصل پاييز شرايط تغيير كرد، به عبارت ديگرقيمت ها تحت تاثير برخي اخبار سياسي قرار گرفت، به عنوان مثال مناظراترياست جمهوري در آمريكا و اظهاراتي كه در خصوص برجام صورت مي گرفت بر قيمتهاي بازار ارز بي تاثير نبود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اما به جز آنچه گفته شد مهمتر از اين اظهارنظرها، انعكاس آن ها در داخل كشور بود. واقعيت اين است كه در اين مدت تحليلهايي منتشر شد كه نتيجه اي جز التهاب آفريني نداشت . به عبارت ديگر دستهايي وجود دارد که درصددند التهاب هاي تصنعي شکل بگیرد. به عنوان مثال دررسانه هاي بيگانه گفته شد نرخ دلار رو به افزايش است و بانك مركزي توانكنترل را از دست داده است. حتي خبري جعلي مبني بر اين كه بانك جهاني اعلامكرده است اگر قيمت دلار به 5 هزار تومان برسد اقتصاد ايران ورشكسته خواهدشد، در رسانه ها منتشر شد، اين گفته كذب محض است و اصولاً مبناي علميندارد. ضمن اين كه اساساً بانك جهاني هرگز چنين تحليل هايي ارائه نمي كند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت افرادي با اغراضي خاص مي خواهند اغتشاش وياس ذهني در مردم  ايجاد كنند و به نظر من  بايد به جد به اين اخبار واكنشنشان داد و از انتشار آن ها جلوگيري كرد.

دلار باز هم ارزان می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه به نظر مي رسد در بازار ارزروند طبيعي هرساله در حال تكرار است افزود: البته بانك مركزي قطعاً بهنظارتادامه خواهد داد و ميزان عرضه را به نوعي تنظيم خواهد كرد كه وضعيتمطلوب در بازار حاصل شود .
سيف يكي ديگر از دلايلي كه باعث شد سال جاری در فصل پاييز دلار با شيب بهمراتب تندتري افزايش قيمت يابد را قدرت يافتن دلار در برابر ارزهاي معتبرجهاني دانست و افزود : واقعيت اين است كه دلار در برابر ارزهاي ديگر و بهخصوص يورو قدرت گرفته است. روند يورو با دلار تا آخر آذرماه 25.6 درصدتغيير كرده و اين رقم در هفته اول دي ماه به 27.6 درصد رسيده است، اين بدانمعناست كه يورو در مقابل دلار تضعيف شده اين در حالي است كه ريال در برابردلار 21.5 درصد افت داشته است. يعني يورو در مقابل دلار نسبت به ريالبيشتر ارزش خود را از دست داده است. بنابراين طبيعي است كه قدرتمند شدندلار بر ريال ايران هم تاثير بگذارد.
وی با انتقاد از حساسيت شديد بازارهاي ايران به نرخ دلار افزود : اينحساسيت ويژه در حالي صورت مي گيرد که ارزش يورو در برابر ريال ايران كاهشيافته است. با اين اوصاف ما همچنان دلار و قيمت آن را به عنوان مبنا قرارمي دهيم و ارزش ريال را با توجه به نوسان هاي دلار در مقابل ساير ارزهاتنظيم مي كنيم. چنين روشي در مقاطعي مي تواند به زيان اقتصاد ايران باشد. اگر نگاهي به شركاي تجاري ايران بيندازيم خواهيم ديد دلار در مراودات تجاريما كمترين نقش را ايفا مي كند. مهمترين شركاي تجاري ايران در بخش وارداتچين، امارات، حوزه يورو، كره جنوبي و تركيه است که تجارت با هيچكدام از آنها با دلار صورت نمي گيرد. البته تنها در تجارت با  درهم امارات مي توان تاحدودي نقش دلار را پررنگ دانست كه در نهايت مي تواند نقش واحد پول آمريكااز كل تجارت صورت گرفته را 17 درصد تخمين زد. ضمن اين كه امارات، صادراتيبه ايران انجام نمي دهد يعني  همه كالاهايي كه از اين كشور به ايران مي رسددر قالب «RE-XPORT» تعريف مي شود؛ گذشته ازوارداتي كه ايران از اروپا انجام مي دهد و از امارات انتقال مي دهد برمبناي يورو انجام مي گيرد، بنابراين در تجارت ايران دلار نقش مهمي ندارد وما تلاش می كنيم اهميت اين وحد پولي را در افكار عمومي به تدريج كمرنگ کنیمو كاهش دهيم .
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد:  بر همين اساس در حال تدوين برنامه ايهستيم كه  بر اساس آن «ارز مبنا» در گزارشگري مالي تغيير يابد. اين تصميمي  است كه  در گذشته هم مطرح شد و مقام معظم رهبري در خصوص آن نظر مثبتيداشتند.

هيچ دولتی به دنبال درآمدزايي از ارز نبود
سیف همچنين با رد شائبه هاي مطرح شده در خصوص افزايش نرخ دلار از سوي دولتبراي تامين كسري بودجه گفت: هيچ زماني  و هيچ دولتي نگاه درآمدزايي به ارزنداشته است. اين مطلب تكذيب مي شود؛ يعني هرگز به منظور تامين كسري بودجهدولت، نرخ دلار افزايش نيافته است چون اگر دولتي بخواهد از دلار به عنوانابزاري براي كسب درآمد استفاده كند آثار منفي به مراتب بزرگتري را متحمل ميشود كه قابل قياس با تامين مالي انجام شده براي بودجه نيست. فراموش نكنيمكه يكي از
 
هدف هاي اصلي دولت يازدهم مهار نرخ تورم است. نرخ دلار به خصوص به دليلآثار رواني، نقش مهمي در افزايش نرخ تورم ايفاء مي كند و ما به شدت در اينخصوص حساس هستيم . در نتيجه همه دستگاه هاي موثر در اين زمينه  از جملهسازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانك مركزي هرگز چنينتصميمي ندارند و در تلاش براي دستيابي به قيمتي در بازار ارز هستند كهبراي اقتصاد كشور مفيد باشد.
رييس كل بانك مركزي در خصوص برنامه اين بانك در اجراي طرح يكسان سازي نرخارز هم گفت: پاسخ من در خصوص زمان يكسان سازی نرخ ارز عموماً اين بوده استكه براي رسيدن به چنين مرحله اي نياز به تحقق برخي پيش نيازها داريم درنتيجه تا زماني كه اين پيش نيازها محقق نشود، نمي توان تاريخ قطعي اعلامكرد. بعد از تفاهم برجام، برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز شش ماه بعداز اجراي برجام،  البته به شرط عادي سازي روابط بانكي كشور زمان اعلام شد. البته امروز ارتباطات بانكي ايران بسيار متفاوت است. قابل قياس با گذشته  نیست. اما هنوز سرعت عمل و امكان دسترسي هاي سريع براي ما ميسر نشده است،بنابراين ترجيح مي دهيم زمانی یکسان سازی نرخ ارز را به مرحله اجرا درآوريمكه بهبود ارتباط بانكي تداوم يافته باشد و به نقطه مطلوب برسد.

نمی‌توان برای تك‌ نرخی شدن ارز زمان دقيق داد
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر نمي توان زمان دقيقي برايتك نرخي شدن بازار ارز اعلام كرد اما قطعاً اين برنامه يكي از اهداف جديبانك مركزي است و در اولين فرصت عملياتي خواهد شد. البته باید یادآور شد کهبرنامه ريزي هاي دقيق براي زمان اجراي اين طرح انجام شده به نحوي كه ششماه تعيين شده به دو ماه تقليل يافته يعني دو ماه بعد از برقراري مجددارتباطات وسيع بانكي ايران ، قادر به تك نرخي كردن بازار ارز خواهيم بود.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص ميزان عقب نشيني دلار در بازار ارز باتوجه به روند حاكم در سنوات گذشته گفت : واقعيت اين است كه نبايد قيمتمشخصي را به عنوان رقم دقيق پيش بيني كرد اما به نظر مي‌رسد دامنه 3600تومان نرخ مناسبي براي دلار خواهد بود و منعكس كننده ارزش برابري واقعيدلار در برابر ريال ايران است ، با اين وجود احتمالاً اين رقم هم با نوسانهايي مواجه خواهد بود و نمي توان آن را رقمی دقيق دانست.

مبادلات بانکی از صرافی‌ها به شبكه بانكي باز می‌گردد
سيف همچنين با اشاره به تصميمات اتخاذ شده براي مديريت بازار ارز تصريحكرد: بر اساس همين تصميم ها، توليدكنندگان محصولات پتروشيمي و فرآورده هاينفتي موظف شدند بر اساس سياست‌های ابلاغی بانك مركزي ارز خود را عرضهكنند.  اين همكاري مي تواند به ايجاد انضباط در بازار آزاد كمك كند . همچنين  بانك مركزي از 25 اسفند 1395 موظف شده است، شرايطي را توسط بانك هاايجاد كند تا ارز حاصل از كالاهاي صادراتي در فضاي بين بانكي عرضه و بهفروش برسد، به عبارت ديگر مزايده اي برگزار مي شود كه  همه بانك ها در آنحضور دارند.
وی ادامه داد: بانك مركزی متولي تراز پرداختي كشور است، يعني بايد چناندقتی به كار بگيرد تا اين تعادل برقرار شود. به اين منظور سامانههايي ايجادكرده است و همه دستگاهها موظف شده اند در اين خصوص همكاري لازم را داشتهباشند و اطلاعات مورد نيازي را كه مي تواند اشراف كافي در اختيار بانكمركزي قرار دهد، ارائه  کنند. همچنين به دلیل آنکه يكي از مولفه هاي موثردر بازار ارز، حجم كالاي قاچاق است، ستاد مبارزه موظف شده است ضمن راهاندازي سامانه شناسايي اين كالاها اقدامات لازم در اين خصوص را انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی با طرح برخی از مشكلات شبكه بانكي تاكيد كرد: تا پيش ازتحريم ها تجارت خارجي ايران بر اساس مدل بسيار پيشرفته اي عمل مي كرد يعنيمكانيزم اعتبار اسنادي يا همان گشايش ال سي در شبكه بانكي انجام می شد. بهعبارت ديگر كل واردات رسمي ما از طريق نظام بانكي عملياتي مي شد، اما درشرايط تحريم  و به دليل مسدود شدن ارتباطات كارگزاري بانك ها، اين وارداتبه ناگزير به سمت شبكه صرافي ها حركت كرد تا خدمات مربوط به تسويه حساب ها وپرداخت‌ها انجام شود. چنين روندي با توجه به شرايط، كاملا ًطبيعي بود والبته چاره اي جز اين هم وجود نداشت. بعد از رفع تحريم ها، ارتباطاتكارگزاري مناسبي توسط بانك ها ايجاد شد به اين ترتيب قاعدتاً بايد اين بخشاز فعاليت ها مجدداً از شبكه صرافي ها به شبكه بانكي منتقل شود.
وی افزود: علاوه بر اين در شرايط تحريم، دامنه بزرگي از فعاليت ها به صرافیها تفويض شده بود كه لازم است دوباره به بانك ها منتقل شود. يعني ايناختيارات وسيع به تدريج بايد محدود شود. يك صرافي در تهران بايد مانندصرافي در هامبورگ يا در هر كشور پيشرفته اي عمل كند. در اين كشورها ، صرافيها محدوديت هاي زيادي دارند  از جمله اين كه بايد مقررات و ضوابط پولشوييرا به دقت رعايت كنند. اين روند در ايران و شبكه صرافي ما نيز بايد اجراييشود. به همين دليل بخشنامه اخير بانك مركزي با اعطاي امتيازهايي  بهواردكنندگان كالا  تلاش مي كند گشایش اسنادي را مجددا به شبكه بازگرداند.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بر اساس اين بخشنامه ابتدا واردكننده  باپيش پرداخت 10 درصد با دلار 3600 تومان گشايش اعتبار مي كند اما  در زمانمبادله اسناد و تحويل كالا ، تسويه نهايي دو نرخ يعني نرخ 3600 توماني وقيمت روز بازار مورد توجه قرار مي گيرد و در نهايت، تسويه با قيمت ارزان ترانجام مي شود. يعني اگر قيمت روز از 3600 تومان ارزان تر بود تسويه به نرخروز صورت مي گيرد در غير اين‌صورت قيمت اوليه مبنای محاسبه تعيين مي شوداين روش سقف هزينه هاي واردكننده را  تضمين و محدود مي كند و در نهايت بهبازگشت گشايش اعتبار اسنادي به شبكه بانكي منجر مي شود. البته اين امتيازشش ماهه است يعني واردكننده براي هر  گشايش اسنادي شش ماه فرصت دارد . اينابلاغيه هم از يكشنبه 12 دی ماه 1395 قابل اجراست در اين خصوص و براي تدوينابلاغيه، جلسات موثری با نظام بانكي برگزار و از نظرهای  فعالان اقتصادينيز استفاده شد.

بورس ارز بعد از ارز تك نرخي شکل می گیرد
سیف در خصوص راه اندازي بورس ارز و زمان آن نيز تصريح كرد :‌ اين بورس يكياز ابزارهايي است كه مي تواند بازار ارز كشور را توسعه دهد اما راه اندازيآن بايد به بعد از يكسان سازي ارز موكول شود. خوشبختانه سازمان بورس اعلامكرده مقدمات فراهم شده است. به اين ترتيب بعد از اعلام آمادگي بانك مركزي ويكسان سازي ارز، بورس ارز راه اندازي خواهد شد.  اين نهاد مي‌تواندابزارهاي ارزي ارائه كند كه منجر به كاهش ريسك معاملات ارزي شود؛ به عبارتديگر، از طريق عرضه مشتقات مختلف، ريسك هاي متداول در معاملات ارزي كاهش مييابد و  امنيت بيشتري براي  فعالان حوزه ارز فراهم مي آيد.
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته از سوي شبكهبانكي براي تامين مالي توليد، تاكيد كرد: اصولاً نظام تامين مالي در ايرانبايد ساماندهي شود. واقعيت اين است كه نظام بانكي در كشور ما مسئوليت 90درصد تامين مالي اقتصاد را بر عهده دارد، در ديگر كشورها وضع بر اين منوالنيست؛ به عبارت ديگر حجم عمده اي از تامين مالي توسط  بازار سرمايه انجاممي گيرد. البته خوشبختانه در سال هاي اخير بازار سرمايه  تلاش هاي گستردهاي در اين خصوص انجام داده و اميد مي رود به تدريج و در سال هاي آينده سهماين بازار در تامين مالي افزايش يابد. يعني تقسيمي متناسب با منابع بينبازار پول و سرمايه انجام گيرد.
وی افزود: منابع موجود در بازار پول كوتاه مدت است و اساساً از سپرده هايمردم حاصل مي شود، بلندمدت‌ترين سپرده ها هم يكساله است. به اين ترتيب اينمنابع نمي‌تواند به مصارف بلندمدت برسد يعني نمي‌توان براي تامين ماليبنگاه هاي استفاده كرد. بنابراين تقسيم كار اين است كه تامين مالي هايبنگاه های كوچك از جمله  تامين مالي خرد خانواده ها  و سرمايه در گردشتوليد توسط  نظام بانكي صورت گيرد و سرمايه مورد نياز بنگاه هاي بزرگ هم ازطريق بازار سرمايه تامين شود. اين تقسيم بندي يكي از ابلاغيه هاي رییسجمهور براي ساماندهي بازار مالي است و ما هم در اين مسير حركت مي كنيم.
سيف با اشاره به مشكلات بانک‌ها از جمله انباشت دارايي‌هاي منجمد تصریحکرد: رسالت بانك ها بنگاهداري  نيست بلكه واسطه‌گري منابع براي تامين مالياقتصادي است. اين دو فعاليت نبايد در شبكه بانكي دچار تداخل شود. بانكمركزي هم در اين مسير و براي رسيدن به همين هدف حركت مي كند اما به هر حالريشه اصلي تنگناي مالي موجود عدم تعادل در فعاليت بانك‌هاست.

كارت اعتباري خريد شكست نخورد؛ كالاها مشتري نداشت
وی در پاسخ به انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم موفقيت كارت هايخريد کالای ایرانی گفت: وقتي از كارت اعتباري گفته مي شود مفهومي كه بهذهن من مي رسد معناي عام آن است. اخيرا كار بسيار مثبتي در اين خصوص از سويبانك مركزي انجام شد يعني  براي اولين بار بر اساس عقود اسلامي  كارت هايخريد عرضه شد تا جاي ابزارهاي مورد استفاده قبلي را كه شبهاتي بر آن هاوارد بود بگیرد. ابزارهايي مانند تسهيلات فاكتوري كه انتقادهاي بسياري رامتوجه شبكه بانكي مي‌كرد.  خوشبختانه بانك ها از اين ابزار  استقبال كردندو  متناسب با منابع خود  حركت مي كنند.  اصولا بانكداري تجاري در دنيا همدر جهت تامين مالي مصرف كننده است. مصرف كننده كالايي را مصرف مي كند كهتشخيص  مي دهد برتر از بقيه كالاهاست بنابراين وقتي مردم با كارت اعتبارياين كالاها را مي‌خرند در حقيقت توليد كننده آن را تامين مالي مي‌كند؛ يعنياز توليد هدفمند حمايت مي شود اما توليدي كه بدون هدف و  بدون توجه بهبازار عرضه شود قطعاً متقاضی نخواهد داشت، اگر هم بخواهيم آن را به هر نحويبه مردم بفروشيم و براي اين هدف هم از ابزارهاي مصنوعي استفاده كنيمنتيجه‌بخش نخواهد بود/ يعني مردم اين كالاها را نمي خرند به عبارت بهتر ازاين دسته كارت اعتباري استقبال نمي شود، زیرا  براي خريد يك كالاهاي خاصتعريف شده است. اما اين بي ميلي براي خريد را نمي توان شكست كارت اعتباريخريد بدانيم، ضمن اينكه بانك مركزي در خصوص اين دسته از كارت ها هم وظيفهخود را انجام داد اما مردم ميلي به استفاده نشان ندادند.
سيف در تشريح تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك ها هم تاكيد كرد: در هشت ماهاول امسال  326 هزار ميليارد تومان به صورت كلي تسهيلات پرداخت شد كه حاكياز رشد 48 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد و دستاورد بزرگيمحسوب مي شود  كه به رشد اقتصادي 7.4 درصدي در  6 ماه اول سال جاري منجرشد. البته درست است كه بخشي از اين رشد ناشي از فروش نفت بوده اما بخشصنعت، رشد مثبتي را تجربه كرده است و اين رشد نشات گرفته از اقدامات مثبتينظير تامين مالي واحدهاي كوچك و متوسط توسط نظام است. تا امروز 13 هزارميليارد تومان به 19 هزار واحد  تخصيص يافته و اين آمار واحد  به واحد  قابل پيگيري است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به صف متقاضيان دريافت وام ازدواجگفت: سال گذشته مجلس محترم مبلغ وام ازدواج را از 3 به 10 ميليون تومانافزايش داد، اين رشد يکباره با توجه به منابع محدود قرض الحسنه بانك هاچشمگير به نظر مي رسد با اين وجود بانك هاي كشور با تمام توان حركت كردند. در اين مدت يعني از ابتداي سال تا امروز كل مبلغ پرداختي وام ازدواج نسبتبه كل سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است ضمن اين كه در همين راستاتلاش مي‌كنيم زمان انتظار نيز به حداقل برسد.
سيف در پايان در خصوص پيشرفت تعاملات بانك هاي ايراني با بانک های خارجي تاكيد كرد: ما بايد شرايط تجارت خارجي را به حالت عادي برگردانيم و تا وقتي كه تسويه حساب هاي مربوط به تجارت خارجي در صرافي ها انجام مي شود  اين شرايط عادي نخواهد شد . در خصوص برقراري ارتباط گسترده با بانك هاي خارجي و بازگشت به شرايط قبل از تحريم طبيعي است كه به زمان بيشتري نياز خواهيم داشت چون شرايط قبل از تحريم ناشي و محصول  90 سال بانكداري روز ما در ارتباطات و تعاملات بانكي بوده است، اين تعامل ها با اعمال تحريم‌ها ناگهان قطع شد و امروز هم بايد  متناسب با نیازهاي جديد ما دوباره شكل بگيرد خوشبختانه در اين مسير پيشرفت هاي قابل توجهي به دست آمده و دستاوردهاي مثبتي داشته ايم.

اخبار بانک مرکزی 12/10/1395

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا