مسکن در اردیبهشت 5.7 درصد گران شد

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن تهران در اردیبهشت سال جاری به 16هزار و 374 واحد مسکونی رسیده که این میزان از نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد رشد کرده است. همچنین در اردیبهشت‌ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگا‌ه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4میلیون و 533هزار و 600 تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد

بررسی معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست 3 سال اخیر نشان می‌دهد که روند رو به رشد تعداد معاملات بازار مسکن در دو ماه نخست هر سال تکرار شده اما شیب این افزایش در دو ماه نخست سال جاری کاهش یافته است. بر این اساس تعداد معاملات مسکن تهران در دو ماه نخست سال 95 نسبت به سال قبل از آن حدود 11.6 درصد رشد کرده اما این میزان رشد در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت قابل توجهی داشته و به کمتر از 2.3 درصد رسیده است.

از دیگر سو، بررسی متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست 3 سال اخیر نیز حاکی از تداوم روند صعودی قیمت بوده با این تفاوت که افزایش قیمت در دوماه نخست سال جاری به بیش از 2برابر مدت مشابه سال قبل رسیده است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در دو ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد افزایش داشته اما این میزان افزایش در 2ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4.8درصد رسیده است.

بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسـکونی معامله شده در اردیبهشت سال جاری به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ٥ سـال سـاخت بـا سهم ۴۷.۶ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌انـد. سـهم مـذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل ٤/٤ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای بـا قـدمت ٦ تـا ١٠ سال و بیش از ١٥ سال افزوده شده است. بازار مسکن چند سالی است در رکود سنگینی به سر می‌برد بر این اساس، تغییر سهم واحدهای با عمر کمتر از 5 سال می‌تواند ناشی از کاهش ساخت و ساز و افت عرضه واحدهای نوساز به بازار در سال‌های اخیر باشد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت

 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ‌٣٠ تا ٣٥‌ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنـا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ‌٣٥ تا ٤٠‌ و ‌٢٥ تا ٣٠‌ میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتـه‌انـد. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنا

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ‌٦٠ تا ٧٠‌ متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ‌٥٠ تا ٦٠‌ و ‌٧٠ تا ٨٠‌ متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳.۶ درصدی در رتبه بعـدی قـرار دارنـد. در مجمـوع در این مـه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش

در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ‌١٥٠٠ تا ٢٠٠٠‌ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش‌٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠‌ و ‌١٠٠٠ تا ١٥٠٠‌ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٣٠٠٠ میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت‌ ماه سال ١٣٩٦ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷  درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم شده و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجـاره‌بهـا بـا تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجـاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٣٩٠=١٠٠) معادل ۲۸.۴ درصد است.

جمع‌بندی

در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۶.۴ هزار فقره و ۴۵.۳ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخص‌های عملکرد این بازار در سال جاری است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

پایگاه خبری اتاق ایران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا