گزارش نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران

 

پیرو اطلاع رسانی قبلی درمورد برگزاری نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با موضوع “واردات درمسیر منافع ملی”، جناب آقای میرباقری ریاست هیات مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران در این نشست که با حضور مسئولین ارشد وزارت صمت،نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس، نائب رییس، دبیرکل، معاونت فنی و بازگانی اتاق، ریاست دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئولین کمیسیون واردات و نمایندگان سایر تشکل های واردکننده اتاق ایران برگزار شد حضور یافتند و با توجه به محدودیت زمان، ضمن اشاره به موضوع اهمیت واردات در منافع ملی کشور، مظلوم بودن واردکنندگان در مقابل فشار و نگاه منفی و بدبینی مزمن نسبت به واردکنندگان، مشکلات نظام تعرفه ای بدلیل نبودن استراتژی واحد وبرنامه بلند مدت وجامع متمرکز اقتصادی، در خصوص جایگاه واهمیت فعالیت اعضای انجمن ومشکلات آنها توضیحاتی دادند ومطالب زیر را مطرح کردند:
1- عدم حمایت کافی ومناسب اتاق از واردکنندگان علیرغم تاثیر ونقش آنها درحفظ تجارت بین المللی ایران بخصوص تامین کنندگان مواد اولیه واسطه ای مورد نیاز کشوردر شرایط سیاسی اقتصادی امروز، بطوریکه تاکنون نتوانسته با اجماع و رعایت منافع همه اعضای اتاق عمل کند و همه نشست هایی که تاکنون در زمینه کاغذ ومقوا برگزارکرده با محوریت حمایت ازتولید داخلی بوده است و اتاق ایران به اتاق صنعت تبدیل شده است وتوجه وفرصت لازم به اهمیت ونقش واردکنندگان را نداده است. مصداق این امر عدم اجرای صحیح پیشنهاد این انجمن برای تشکیل کارگروه مشترک مابین واردکنندگان،تولید کنندگان ومصرف کنندگان بمنظور سیاست گذاری ،برنامه ریزی کلان مشترک ملی در حوزه کاغذ ومقوا بود که مورد موافقت وزیر وقت ارشاد ومسئولین اتاق قرارگرفت ولی بعد ازچند جلسه به بی توجهی و فراموشی سپرده شدکه نتیجه آن بی توجهی به پیشنهادات وهشدارهای ما، همین مشکلات اخیر در حوزه کاغذ ومقوا بود وهست. اگرچه ناگفته نماند بخشی ازاین مشکلات به کمک معاونت محترم اقتصادی وزارت صمت آقایان سینکی وکلامی حل شد. علیهذا پیشنهاد وتاکید جدی انجمن تعیین مسئول پیگیری برای مصوبات در این نشست ها ومشارکت همه تشکلها در تصمیم سازی ها میباشد.
2-باتوجه به اصرار بخش از مسئولین وفعالان اقتصادی به تغییر وافزایش تعرفه ها ،اتاق گزارشی بدهد که کدام یک وچه مقدار از تعرفه ها در مسیر ورود ایران به WTO وعرصه تجارت جهانی بوده وکاهش یافته است. واصلا تعرفه گذاری ها چه کمکی به کشور نموده که هنوز براین رویه اصرار می شود؟
3- ایشان درادامه درخصوص عدم وجود قوانین ومراکز مشخص برای حمایت از بازرگانان ایرانی درمقابل بدعهدی وتخلفات فروشندگان خارجی اشاره کردند وضمن طرح مثالی از مشکل یکی از واردکنندگان اظهار داشتند در این مورد نه مرکز داوری اتاق ایران ونه وزارت خارجه ونه هیچ نهاد دیگری کمک مشخصی برای حفظ حقوق تجار ایرانی نداشتند وخواستار اعلام ومعرفی وتعیین مراجع ذیربط برای رسیدگی به مشکلات وحمایت ازبازرگانان و واردکنندگان ایرانی گردیدند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا