اهداف و فعالیت های انجمن

 

 1. ساماندهی امور مربوط به واردات کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی و حفظ توازن و نظم واردات
 2. تلاش و حمایت برای بهبود فضای کسب و کاراعضا
 3. حذف رقابت های ناسالم در عرصه فروش و توزیع فراورده های سلولزی
 4. دفاع از حقوق و حمايت از منافع مشترك اعضاء وحفظ و ارتقاء اعتبار و حيثيت حرفه اي اعضای انجمن
 5. هماهنگی و هم افزایی با سایر تشکل های مرتبط در جهت تحقق و ایجاد رشد شکوفایی اقتصادی
 6. تولید، جمع آوری و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوری در حوزه کسب و کار اعضا
 7. مشارکت بخش خصوصی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری کلان این حوزه
 8. کمک به ارتقای درک جامعه از نقش بسته بندی در تقویت توان بازاریابی بین المللی
 9. برگزاری جلسات کارآموزی و تشکیل کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت انجمن
 10. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی ورتبه بندی های مورد نیا
 11. کمک به گسترش ارتباطات بین المللی و ایجاد بازارهای جدید
 12. افزایش سطح آگاهی تخصصی مصرف کنندگان
 13. ارتقا فرهنگ، اخلاق حرفه­ای و مسئولیت اجتماعی فعالان کسب و کارکاغذ، مقواوفرآورده های سلولزی ایران
دکمه بازگشت به بالا