نمایشگاه ها

دعوت برای بازدید از غرفه انجمن ” در چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ و مقوا”

فرهیخته گرامی دعوت ما را برای بازدید ازغرفه “انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران” در “چهارمین نمایشگاه…

بیشتر بخوانید »

حضور در بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی و ماشین الات وابسته -1399

بیشتر بخوانید »

حضور در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی و ماشین الات وابسته -1398

بیشتر بخوانید »

حضور در دومین نمایشگاه کاغذ،مقوا ،فرآورده های سلولزی و ماشین الات مربوطه -1398

  حضور در سومیین نمایشگاه کاغذ،مقوا ،فرآورده های سلولزی و ماشین الات مربوطه-1398

بیشتر بخوانید »

حضور در اولین نمایشگاه کاغذ،مقوا ،فرآورده های سلولزی و ماشین الات مربوطه -1397

بیشتر بخوانید »

حضور در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی و ماشین الات وابسته -1398

بیشتر بخوانید »

حضور دربیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی و ماشین الات وابسته-1396

بیشتر بخوانید »

حضوردر بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی و ماشین الات وابسته – 1394

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا